3. apríla 2023

Open call na literárne rezidencie v Košiciach počas leta 2023

Program Literárne rezidencie Košice vyhlasuje Open call na dve jednomesačné rezidenčné pobyty v Košiciach na podporu literárnej tvorby a prekladu realizované v lete 2023.

Deadline pre zasielanie prihlášok: 1.5.2023

Vybraní uchádzači budú kontaktovaní emailom. Výsledky následne zverejníme na našich sociálnych sieťach. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov: 31.5.2023 

O rezidencii:

– Trvanie rezidencie: 4 týždne

– Počet vybraných uchádzačov/iek: 2

– Miesto rezidencie: Košice

– Termíny rezidencií: júl a august 2023 

– Zameranie rezidencií: Podpora literárnej tvorby, ktorú chápeme široko (poézia, próza, literárne eseje, experimentálna tvorba, prekladateľská práca, etc.)

– Rezidencia zahŕňa: ubytovanie v Košiciach, preplatenie cesty, štipendium na pokrytie nákladov na život 600Eur/mesiac, voľný vstup do Kina Úsmev

Výstupy rezidencie:

– práca na tvorbe diela

– jeden verejný výstup (text, autorské čítanie, masterclass, a pod.)

Prihláška:

– Prihlášky posielajte na email: literarnerezidencieke@gmail.com

s predmetom “Open Call 2023 – Rezidencia v KE”;

K mailu priložte ako jeden pdf dokument:

1) Vaše údaje: meno; kontaktné údaje (email, telefón); aktuálne bydlisko, odkiaľ

by ste na rezidenciu cestovali.

2) Krátky popis projektu, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať (ideálne max. 3 odseky).

3) Krátke profesné bio (1-2 odseky) zahŕňajúce publikácie a inú relevantnú tvorbu.

4) Ukážka z diela, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať alebo z príbuzného dokončeného diela (text v rozsahu cca tri A4). Ukážku prosím vložte do spoločnej pdf s prihláškou. Ak to povaha diela nedovoľuje, môžete ukážku poslať zvlášť alebo ako link (ak bude mať link časové obmedzenie na stiahnutie, počítať s tým, aby bol aktívny do konca mája 2023).

Literárne rezidencie Košice sú nový program pre autorky a autorov venujúcich sa tvorbe a prekladu literatúry. Program vzišiel zo spolupráce Klubu národnostných menšín Košice a Kina Úsmev.

Program Literárne rezidencie Košice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Absolventi a absolventky programu

Hana Launerová

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Hana Launerová

SK

Katya Slonova

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Katya Slonova

UA

Olga Birzul

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Olga Birzul

UA

Oksana Savčenko

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Oksana Savčenko

UA

Mária Ferenčuhová

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Mária Ferenčuhová

SK

Jakub Juhás

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Jakub Juhás

SK

Tomáš Hučko

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Tomáš Hučko

SK

Tímea Beck

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Tímea Beck

SK

Ďalšie odkazy