Tomáš Hučko

Tomáš Hučko

Miesto rezidencie

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Tomáš Hučko je publicista, prekladateľ a prozaik. Počas rezidencie pracoval na knihe rozhovorov s novinárom Eugenom Gindlom.

Jeho literárna a filmová publicistika vyšla v mnohých slovenských a českých periodikách (A2, Psí víno, ¾, Knižná revue, Rozum, a ďalšie). Knižne vyšli jeho preklady kultovej eseje H.D.Thoreaua Walden (2017), komiksu Maus (2018), súboru rozhovorov so známymi spisovateľmi 50.rokov z časopisu Paris Review (2018), románu Johna Fanteho Opýtaj sa prachu (2019), eseje Christophera Hitchensa Misionárska poloha (2019) a novely Josepha Conrada Srdce temnoty (2020). Pre Rádio Devín napísal rozhlasové hry Zememerač K a Život v lese, obe nominované na najlepšiu rozhlasovú hru roka. Vo vydavateľstve BraK vyšla jeho debutová novela Chaconna (2018). Je spoluzakladateľom a šéfredaktorom kritického kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál. V roku 2020 bol nominovaný na Novinársku cenu.

Ďalšie odkazy