O nás

Literárne rezidencie Košice boli založené v roku 2021 ako rezidenčný program v Košiciach určený spisovateľom a spisovateľkám zo Slovenska a blízkeho regiónu. Rezidenčné priestory sa nachádzajú v Grosschmidtovom dome (sídle známeho košického advokáta z prelomu 19. a 20. storočia, Gejzu Grosschmidta) na Mäsiarskej ulici v Košiciach. V tomto pamiatkovom komplexe rezidenčný program susedí s Múzeom Sándora Máraia, známeho spisovateľa narodeného v Košiciach. 

Program Literárne rezidencie Košice je zameraný na široké spektrum žánrov a línií súčasnej literárnej tvorby. Na rezidencie sa môžu so svojimi projektmi hlásiť autori a autorky prózy, poézie, drámy a experimentu, esejisti, publicisti, prekladatelia a kritici. Behom prvých dvoch ročníkov trvania programu absolvovali literárne rezidencie autori a publicisti ako Tomáš Hučko, Tímea Beck, Jakub Juhász a Mária Ferenčuhová, či scenáristky Barbora Námerová a Tereza Dodoková. V  roku 2022 program hosťoval rezidencie troch ukrajinských autoriek (Olga Bizul, Katya Slonova, Oksana Savčenko) a rezidenčné priestory rozšíril o literárnu pracovňu, miestnosť pre verejné podujatia a druhý rezidenčný byt.  

Rezidenčné centrum ako family-friendly priestor tiež hosťuje rezidentov a rezidentky s deťmi. Medzinárodnú úroveň programu potvrdzuje zahájenie projektu Epic residencies, ktorý spoločne s partnerskými inštitúciami v Nórsku a na Islande organizuje rezidenčné výmeny slovenských spisovateľov s islandskými a nórskymi autormi. V roku 2023 program tiež zaháji spoluprácu s českou Cenou Jiřího Ortena a poskytne rezidenciu pre víťaza či víťazku ceny.

Rezidenčný program zastrešuje Klub národnostných menšín, ktoré v Košiciach pôsobí od roku 1999. Jeho vznik bol iniciovaný Mestom Košice, zástupcami rôznych menšín a ďalšími organizáciami. Funkcie združenia zahŕňajú koordináciu podujatí a aktivít národnostných menšín prostredníctvom ich zástupcov v Komisii národnostných menšín a Komisii kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Košiciach.  Klub združuje 11 národnostných komunít z Košíc a každý rok organizuje významné mestské podujatia, vrátane Večera národnostných menšín. Klub taktiež už vyše 15 rokov prevádzkuje Pamätnú izbu Sándora Máraia. Klub si svojimi aktivitami a prítomnosťou na kultúrnej mape Košíc zdôrazňuje a pomáha uchovávať multikultúrny a multietnický charakter mesta Košice. V ostatných rokoch Klub svoje poslanie rozšíril o vybudovanie rezidenčného centra literatúry. 

Kontakt

Adresa

Literárne rezidencie Košice
Mäsiarska 35
Košice - Staré Mesto
Slovakia

Telefón

0907 089 711

Pozrite si nás na sociálnych médiách