Epic Residencies

Projekt Epic Residencies spája tri rezidenčné centrá: Literárne rezidencie Košice, Gunnar Gunnarson Institute and Tou Scene s cieľom vytvoriť nové možnosti pre prepájanie literárneho diania v týchto krajinách a poskytnúť priestor pre sústredenú tvorbu autorkám a autorom zo Slovenska, Nórska a Islandu. V r. 2022 a 2023 sa uskutoční celkovo osem rezidenčných pobytov pre autorov a autorky zo Slovenska – štyri v Nórsku a štyri na Islande. V tom istom období sa v Košiciach uskutočnia rezidenčné pobyty štyroch autorov*iek z Nórska a štyroch autorov*iek z Islandu. Spoluprácu medzi rezidenčnými centrami finančne podporila grantová schéma EEA.

Uchádzači a uchádzačky zo Slovenska sa môžu hlásiť na rezidencie v týchto lokalitách: Tou Scene, Stavanger, Nórsko a The Institute of Gunnar Gunnarsson, Egilsstadir, Island. Uchádzači a uchádzačky z Nórska a Islandu sa hlásia na rezidencie v Košiciach. Rezidenčný program je otvorený autorkám a autorom širokého spektra literárnych žánrov (poézia, próza, literárne eseje, experimentálna tvorba, scenáristická tvorba, a ď.) a prekladateľom*kám literatúry. Projekt Epic Residencies je postavený na hodnotách medzikultúrnej výmeny, rodovej rovnosti, dôležitosti menšinovej skúsenosti a rôznorodosti hlasov v literatúre.

Projekt Epic Residencies získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP v sume 150 000 € a bol spolufinancovaný v sume 22 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je budovanie kapacít partnerských organizácií, inkluzívne vzdelávanie, medzikultúrna výmena a budovanie publika. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). 

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #EEAgrants #EPICRESIDENCIES

Partneri

Rezidenčné mestá

Tou, Stavanger (Nórsko)

Tou, Stavanger (Nórsko)

Kultúrne centrum Tou Scene v nórskom meste Stavanger je partnerom a nórskym rezidenčným centrom v rámci projektu rezidenčných výmen Epic residencies. Ide o najväčšie kultúrne centrum v Nórsku, ktoré sídli v jedinečnej budove s viac ako storočnou históriou. avné aktivity centra patria koncerty, umelecké výstavy a predstavenia s rôznym zameraním vrátane scénického umenia. V budove sa nachádza 31 ateliérov pre vizuálnych umelcov a 16 ateliérov či skúšobných priestorov pre hudobníkov a skladateľov.

Čítať ďalej
The Gunnar Gunnarsson Institute, Skriduklaustur (Island)

The Gunnar Gunnarsson Institute, Skriduklaustur (Island)

The Gunnar Gunnarsson Institute v Skriduklaustur, odľahlej usadlosti na východe Islandu, je partnerom a islandským rezidenčným centrom programu rezidenčných výmen Epic residencies. Skriduklaustur je kláštorný komplex zo 16. storočia, ktorý bol v prvej polovici 20. storočia domovom islandského spisovateľa Gunnara Gunnarsona, a neskôr v týchto priestoroch vzniklo jeho múzeum.

Čítať ďalej
Literárne rezidencie Košice (Slovensko)

Literárne rezidencie Košice (Slovensko)

Literárne rezidencie Košice boli založené v roku 2021 ako rezidenčný program v Košiciach určený spisovateľom a spisovateľkám zo Slovenska a blízkeho regiónu. Rezidenčné priestory sa nachádzajú v Grosschmidtovom dome (sídle známeho košického advokáta z prelomu 19. a 20. storočia, Gejzu Grosschmidta) na Mäsiarskej ulici v Košiciach.

Čítať ďalej

Rezidenti

Gerður Kristný

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Gerður Kristný

IS

Sive Hamilton Helle

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Sive Hamilton Helle

NO

Miroslava Kuľková

The Gunnar Gunnarsson Institute, Skriduklaustur (Island)

Miroslava Kuľková

SK

Kristína Karabová

Tou (Stavanger, Nórsko)

Kristína Karabová

SK

Álvaro Seiça

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Álvaro Seiça

NO

Valur Gunnarsson

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Valur Gunnarsson

IS

Eva Lavríková

Tou (Stavanger, Nórsko)

Eva Lavríková

SK