7. decembra 2022

Literárne rezidencie Košice (Slovensko)

Literárne rezidencie Košice boli založené v roku 2021 ako rezidenčný program v Košiciach určený spisovateľom a spisovateľkám zo Slovenska a blízkeho regiónu. Rezidenčné priestory sa nachádzajú v Grosschmidtovom dome (sídle známeho košického advokáta z prelomu 19. a 20. storočia, Gejzu Grosschmidta) na Mäsiarskej ulici v Košiciach. V tomto pamiatkovom komplexe rezidenčný program susedí s Múzeom Sándora Máraia, známeho spisovateľa narodeného v Košiciach. Múzeum Sándora Máraia je zamerané na tvorbu tohto maďarského spisovateľa a jeho brata, Gézu Radványiho, ktorých rodina v roku 1913 budovu prestavala na rodinné sídlo. Rezidenčný program bol založený košickým Klubom národnostných menšín spoločne s kolektívom mladých literárnych autorov a kultúrnych profesionálov, ktorí tvoria literárny program v neďalekom Kine Úsmev. Budova hosťujúca rezidencie poskytuje nielen obytné priestory, ale aj pracovné a spoločenské miestnosti prispôsobené potrebám literárnych rezidencií. Súčasťou novovzniknutého rezidenčného centra je byt, kancelária a miesto pre literárnu tvorbu, či priestor určený pre schôdze, workshopy a verejné podujatia.

Program Literárne rezidencie Košice je zameraný na široké spektrum žánrov a línií súčasnej literárnej tvorby. Na rezidencie sa môžu so svojimi projektmi hlásiť autori a autorky prózy, poézie, drámy a experimentu, esejisti, publicisti, prekladatelia a kritici.

Ďalšie odkazy