Kristína Janačková

Kristína Janačková

Miesto rezidencie

Tou (Stavanger, Nórsko)

Autorka zo Slovenska Kristína Janačková je počas júla rezidentkou projektu Epic Residencies v centre Tou v nórskom Stavangeri. Kristína študuje a pôsobí na University of Tuebingen v Nemecku. Zameriava sa na disability studies, predovšetkým na fenomenologické vteľovanie zdravotného znevýhodnenia. V minulosti pracovala ako fact-checkerka a analytička projektu Demagog.sk a v súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka na univerzite a komunitná kurátorka v múzeu každodennej kultúry. 

Kristína Janačková sa vo svojej poézii zameriava na témy migrácie, zármutku a osobnej skúsenosti s medicínskym systémom a psychiatrickou inštitúciou. Svoju poéziu prezentovala v nemeckojazyčnej antológii “in den ruinen des BER siedeln wir wölfe an” projektu Haus für Poesie. Na univerzite v Tübingene v roku 2022 viedla workshop kreatívneho písania o smútku v čase pandémie, vojny a klimatickej krízy. V pražskej literárnej kaviarni Fra predstavila svoju poéziu písanú v slovenčine v tandeme s poetkou a prozaičkou Katarínou Kucbelovou. 

Počas svojej rezidencie Kristína Janačková pracuje na sérii experimentálnych básní zameraných na témy psychózy a schizofrénie. Básne vychádzajú z diagnostických rozhovorov so štandardizovanými otázkami ako “Počujete hlasy?” či “Vidíte veci, ktoré ostatní nevidia?” Od týchto otázok sa presúvajú k žitej skúsenosti a prežívaniu symptómov. Básnický projekt je vyjadrením protipólu k obecnej predstave, že ľudia so psychosociálnymi znevýhodneniami nemajú schopnosť hovoriť sami za seba.

Ďalšie odkazy