Olga Birzul

Olga Birzul

Miesto rezidencie

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Olga Birzul je autorka a filmová kurátorka. Vyštudovala ukrajinský a anglický jazyk a literatúru, žurnalistiku a knižný dizajn. V r. 2006–2013 pracovala ako kultúrna publicistka a redaktorka. Od r. 2009 desať rokov pôsobila v IHRDFF Docudays UA ako filmová kurátorka a dramaturgička. V r. 2019–2021 viedla oddelenie filmu v Ukrajinskom kultúrnom inštitúte.

 

Počas svojej rezidencie v Košiciach spoločne s ilustrátorkou Katyou Slonovou pracovala na  knihe o dejinách kinematografie pre teenagerov. Ilustrovaná kniha podáva odborný výskum sviežim spôsobom, atraktívnym pre mladých čitateľov. Kniha poskytuje úvod do kinematografie ako komplexnej oblasti ľudskej činnosti, v ktorej sa pretína umenie, technológia, biznis a politika. V dejinách kinematografie nachádzame mnoho pokladov aj kostier dobovej propagandy. Kniha pomáha mladým divákom vnímať kinematografiu nielen ako zdroj zábavy, ale aj ako ďalší nástroj pre skúmanie ľudskej spoločnosti a sveta, v ktorom žijú.

Ďalšie odkazy