Mária Ferenčuhová

Mária Ferenčuhová

Miesto rezidencie

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

Mária Ferenčuhová je poetka, prekladateľka a filmová teoretička. v Košiciach pracovala na novej sérii prozaických textov Posledná štvrť.
Mária prekladá z francúzštiny poéziu, prózu aj odbornú literatúru a je redaktorkou filmového mesačníka Film.sk. Vydala päť básnických zbierok: Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012), Imunita (2016) a Černozem (2020). V poradí štvrtá, Imunita, získala viacero ocenení a bola preložená do francúzštiny, ukrajinčiny, slovinčiny aj srbčiny. Knižné výbery z poézie Márie Ferenčuhovej vyšli vo Veľkej Británii, v Macedónsku a v Grécku.

Ďalšie odkazy