Hana Launerová

Hana Launerová

Miesto rezidencie

Literárne rezidenčné centrum (Košice)

V decembri 2022 bola rezidentkou programu Literárne rezidencie Košice scenáristka, divadelná režisérka, dramaturgička a performerka Hana Launerová. Hana je autorkou viacerých inscenácií, medzi nimi Nádej zomiera posledná v DAB v Nitre, Dejiny Európy v Bábkovom divadle Žilina či Ferlinghetti alebo Lunapark v hlave v DJP v Trnave. Je tiež spoluautorkou rozhlasovej hry Black-out, ktorá získala ocenenie za mimoriadny počin v práci s rozhlasovým médiom na Festivale rozhlasovej tvorby v roku 2021. Hana sa venuje aj básnickej tvorbe.

Počas rezidencie v Košiciach Hana pracovala na scenári divadelnej hry s názvom Ke tu si? o živote rómskej poetky Papuše, vlastným menom Bronislawy Wajs. Hra je adaptáciou reportážneho románu Angeliky Kuźniak. Hana počas rezidencie upravovala príbeh Papuše do podoby dramatického textu pre javiskové uvedenie. Ďalšími zdrojmi, z ktorých adaptácia čerpá, sú samotné Papušine básne a rómska ľudová slovesnosť.

Rezidenciu a vznik projektu formou štipendia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďalšie odkazy