21. septembra 2023

Súčasná slovenská literatúra prichádza do Nórska

Súčasná slovenská literatúra prichádza do nórskeho mesta Stavanger. V rámci projektu Epic residencies a s podporou autorskej spoločnosti LITA autorky Eva Luka, Juliana Sokolová a autor Michal Tallo prichádzajú na nórsky festival literatúry a slobody slova Kapittel. O samotnom festivale, literárnej mobilite, ale aj o útržkoch nášho festivalového programu sa dočítate v nasledujúcom článku. 

„NIELEN“ O LITERATÚRE

Kapittel (po slovensky Kapitola) je medzinárodný festival literatúry a slobody slova konajúci sa každoročne v Stavangeri. Je organizovaný verejnou knižnicou a kultúrnym centrom Sølvberget, ktoré je najnavštevovanejším miestom v regióne. 

Kapittel je so svojím zameraním na slobodu slova a zároveň sústredením sa na sociálne problémy jedným z najväčších a najrenomovanejších literárnych festivalov v Škandinávii.

Na festivale vystúpi približne 150 rečníčok a rečníkov či autoriek a autorov, ktorí a ktoré svoju prácu predstavia vo forme čítaní, panelových diskusií, prednášok, dokumentárnych filmov, ale aj interaktívneho programu pre deti. Počet návštevníkov a návštevníčok sa každoročne pohybuje okolo 10 000. Cieľom festivalu Kapittel je predstaviť čitateľskému publiku nové literárne hlasy a poskytnúť priestor autorstvu nielen z Nórska, ale aj zo zahraničia. Predstavuje miesto dynamickej medzinárodnej výmeny literatúry, udalosť kultúrnej mobility a dôležitú platformu pre hľadanie inšpirácie a budúcich partnerstiev pre Literárne rezidencie Košice.

Príroda v okolí mesta Stavanger

TÉMOU JE NÁDEJ 

Kapittel má každoročne svoju hlavnú tému, v ktorej duchu sa následne nesie celý festival. Témou ročníka 2023 je HOPE, teda nádej, inšpirovaná trvajúcim bojom za slobodu na Ukrajine a v Iráne, ale aj tragickým útokom na menšiny v účastníckych krajinách. Práve tejto téme bude venovaný jeden zo slovenských programov. 

PREBÝVANIE A JAZYK

Projekt Epic Residencies už viac ako dva roky spája tri programy rezidencií pre spisovateľov a spisovateľky: Tou v Stavangeri, Skriðuklaustur na východnom Islande a Literárne rezidencie Košice na Slovensku s cieľom vytvoriť nové výmeny a vzťahy medzi literatúrami týchto troch krajín.

Na festivale sa preto predstavia súčasné slovenské autorky Juliana Sokolová a Eva Luka spoločne s autorom Michalom Tallom, ktorý v tomto roku absolvoval rezidenciu v rámci programu Epic Residencies práve v Stavangeri.


Dreaming in strange houses – poetic practices and writer residencies je názov konverzácie, ktorú povedie poetka, filozofka a spoluzakladateľka LRK Juliana Sokolová so zámerom objasniť skúsenosť tvorby poézie niekde „inde“.

Témy objavovania cudzieho, snívania, jazyka ale aj reflexie na  skúsenosť s poskytovaním podporných štruktúr pri poetickej a kreatívnej práci odkryje s básnikom Michalom Tallom, ktorý strávil štyri marcové týždne na rezidencii priamo v Stavangeri, kde pracoval na nových prózach. Poviedky Michala Talla charakterizuje element hrôzy a hororové prvky. Svojím slovom prispeje aj Eva Luka, jedna z najznámejších súčasných slovenských poetiek a prekladateľka japonskej literatúry, ktorej tvorba čerpá zo snov utkaných na nezvyčajných miestach a v rôznorodých jazykových priestoroch. So skúsenosťou cudzieho v kontexte jazyka prispeje islandský autor Jakub Stachowiak, ktorého tvorba je spojená s eufóriou a oslobodením z písania v cudzej reči, ktorá sa v procese tvorby stáva menej cudzou.


Spomínané autorstvo prednesie aj ukážky zo svojej tvorby, ktoré budú prezentované v anglických prekladoch. Preklady ukážok slovenskej poézie a prózy do angličtiny zabezpečili James Sutherland-Smith a Isabel Stainsby.

Podujatie uvedie Juste Druskine z kultúrneho centra TOU, našej partnerskej rezidenčnej organizácie.

LITERATÚRA PO ÚTOKOCH 

Slovenskom aj Nórskom v minulom roku zatriasli dva teroristické útoky cielené na kvír ľudí, ktoré sa odohrali v kvír safe spaces (bezpečných priestoroch), konkrétne v London Pub v Osle a Teplárni v Bratislave.

Slovenský autor Michal Tallo a nórska autorka Marjam povedú diskusiu s názvom After the Attacks o tom, ako útoky ovplyvnili autorstvo píšuce o kvír otázkach. Autorstvo bude hovoriť aj o tom, ako sa vôbec dá písať po útokoch a ako tieto udalosti ovplyvnili ich zmýšľanie o nádeji.

Projekt Epic Residencies umožnila podpora z grantov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Účasť autorstva zo Slovenska na Kapitteli a preklad ukážok tvorby do angličtiny podporila LITA – autorská spoločnosť.

Ďalšie odkazy