8. augusta 2022

Literárno-kníhviazačský workshop v Úsmeve

Vrámci projektu Literárnych rezidencií prebehla v sobotu 24.06.2023 v priestoroch Kina Úsmev celodenná séria literárnych workshopov. Program bežal pod záštitou organizácie Klubu národnostných menšín. Na podujatí spolupracoval knižný klub Paľikerav, ktorý sa zameriava na kultiváciu záujmu o literatúru u rómskej mládeže. Poukazuje na jej inkluzívny a motivačný charakter.

Celý deň v kine

Vďaka podpore Literárne informačné centrum (SLC) viedli workshopy oceňované autorky a skúsené lektorky Soňa Uriková a Nicol Hochholczerová.
Soňa Uriková deťom priblížila otázky originality, spôsobu identifikácie a eliminácie klišé a budovania vlastného autorského jazyka.
Do tajov kníhviazačstva ich zasvätila Nicol Hochholczerová . Účastníctvo sa naučilo tvoriť a dekorovať si vlastný zápisník na princípe retiazkovej väzby, ktorý je možné neskôr vyrobiť aj doma.


Na nové nazeranie na predmet, jeho históriu a osobný význam podnecoval workshop Rhythm Zero pod vedením autorky Dominiky Moravčíkovej. Pri vlastnom výbere predmetu sa od účastníctva vyžadovala dôvera a oddanosť, ktorá podporovala individuálnu interpretáciu a skúsenosť.
Autorka Juliana Sokolová viedla workshop o procese tvorby knihy. Rozprávala o samotnom písaní, následnej edičnej práci a redakcii, aj o vydaní hotového diela.

Okrem literatúry aj film

Po dovŕšení literárneho programu nasledovala prehliadka Kina Úsmev s Lukášom Berberichom spojená s rozhovormi o kine a poézii. Účastníčky a účastníci dostali ako odmenu za výdrž na workshopoch filmové prekvapenie z repertoára kina Úsmev. Deti odchádzali z workshopu spolu so zážitkom zo súkromného premietania v sále Impulz.

Kniha vyrobená a zdobená na kníhviazačskom workshope

Literárne sústredenie bolo súčasťou projektu Epic Residencies, ktorý spája tri rezidenčné centrá: Literárne rezidencie Košice, Gunnar Gunnarson Institute na Islande and Tou Scene v Nórsku. Projekt Epic Residencies je postavený na hodnotách medzikultúrnej výmeny, rodovej rovnosti, dôležitosti menšinovej skúsenosti a rôznorodosti hlasov v literatúre.

Projekt Epic Residencies získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ďalšie odkazy