2. septembra 2023

Literárne rezidencie Košice vycestujú na konferenciu Res Artis 2023

Zástupkyne programu Literárne rezidencie Košice Dominika Moravčíková a Laura Kristína Priatková sa v dňoch 6.-9. septembra zúčastnia na medzinárodnej konferencie Res Artis 2023, ktorá združuje globálnu umelecko-rezidenčnú komunitu. Konferenciu hosťuje charitatívna organizácia Acme, ktorá poskytuje umeleckým komunitám cenovo dostupné ateliéry a pracovno-pobytové priestory. Na organizácii konferencie sa podieľa aj prestížna University College London (UCL).

O konferencii

Res Artis je celosvetová sieť prevádzkovateľov umeleckých rezidenčných programov. Pôsobí zo svojej medzinárodnej kancelárie v Austrálii a združuje viac než 600 členov vo viac ako 80 krajinách. Je sieťou s celosvetovým pôsobením v oblasti umeleckých mobilít a je najväčšou svojho druhu na svete. Zabezpečuje udržateľnosť a rast svojho členstva poskytovaním nástrojov na budovanie kapacít pomocou konferencií, workshopov a online nástrojov. Podporuje sieťovanie a prepojenie, obhajuje dôležitosť rezidenčných pobytov v dnešnej spoločnosti a poskytuje zázemie pre výskum a rozvoj kultúrnych mobilít.

Konferencia s tohtoročnou témou Mind the Gap: Designing residencies for everyone prepojí rezidenčnú komunitu v Londýne pri príležitosti osláv 30. výročia existencie Res Artis a zároveň 50 rokov fungovania Acme po prvýkrát prezenčne od začiatku pandémie Covid-19.

Olympijský park vo východnom Londýne, Tom Wheatley (Unsplash)

Program

Konferenčný program sa uskutoční v priestoroch Here East a Bloomsbury Theatre. Jeho cieľom je dekonštrukcia hierarchií pracovného prostredia a poskytnutie poznatkov na budovanie spravodlivého prístupu pre všetkých v oblasti rezidenčného sektora. Klasické prezentácie nahradia panelové diskusie so zúčastnenými rečníkmi a rečníčkami z celého sveta. Súčasťou programu budú aj dielne motivujúce k interaktivite. Počas štyroch dní konferenice budú preskúmané témy moci a prístupu, rozmanitosti, hlasu umelcov a vzájomných partnerstiev.

Jednotlivé workshopy a diskusie sa budú venovať napríklad prekonávaniu mocenských rozdielov medzi umelcami*kyňami a poskytovateľmi*kami rezidencií, stratégiou pre egalitárnu kolaboráciu, podporou pre umelcov*kyne s neurodiverzitou a zdravotným znevýhodnením, ale aj prevencii proti vyhoreniu a vyváženej kontrole zdravotného stavu v pracovnom prostredí. Program tradičných konferenčných príspevkov doplnia umelecké performancie, autorské čítania a rozhovory z praxe. 

Literárne rezidencie Košice plánujú ďalej posilňovať inkluzivitu a dostupnosť svojich rezidenčných projektov pre zraniteľné skupiny. To sa týka nielen umelcov na rezidencii, ale aj miestnej komunity v okolí košického rezidenčného centra, ktorá môže profitovať z rezidenčnej agendy prostredníctvom autorských čítaní a workshopov. Príkladom je naša spolupráca s Knižným klubom Paľikerav, ktorý podporuje literárnu komunitu rómskej mládeže.

Účasť Literárnych rezidencií Košice na Res Artis zároveň prinesie nové miestne, národné a medzinárodné partnerstvá, ktoré budú inšpiráciou pre rozvoj nielen samotných Literárnych rezidencií Košice, ale aj pre miestnu čitateľskú komunitu, ktorá bude ovplyvnená šírením sprievodných udalostí v rámci rezidenčného programu v Košiciach.

Autorské čítanie islandskej spisovateľky Kristín Ómarsdóttir v priestoroch Klubu národnostných menšín, ktorý zastrešuje program Literárne rezidencie Košice.

Mobilitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďalšie odkazy