1. novembra 2022

Literárne rezidencie (Košice, Slovensko)

Literárne rezidencie Košice boli založené v roku 2021 ako rezidenčný program v Košiciach určený spisovateľom a spisovateľkám zo Slovenska a blízkeho regiónu. Rezidenčné priestory sa nachádzajú v Grosschmidtovom dome (sídle známeho košického advokáta z prelomu 19. a 20. storočia, Gejzu Grosschmidta) na Mäsiarskej ulici v Košiciach. V tomto pamiatkovom komplexe rezidenčný program susedí s Múzeom Sándora Máraia, známeho spisovateľa narodeného v Košiciach. 

Program Literárne rezidencie Košice je zameraný na široké spektrum žánrov a línií súčasnej literárnej tvorby. Na rezidencie sa môžu so svojimi projektmi hlásiť autori a autorky prózy, poézie, drámy a experimentu, esejisti, publicisti, prekladatelia a kritici.

Ďalšie odkazy