8. mája 2024

Dvojročný projekt rezidenčných výmien Epic Residencies sme zavŕšili spoločnou prehliadkou

Projekt Epic Residencies sme navŕšili prehliadkou literárnej tvorby vznikajúcej počas dvojročného cyklu rezidenčných výmen medzi Slovenskom, Islandom a Nórskom. Projekt Epic Residencies spája tri rezidenčné centrá: Literárne rezidencie Košice, Gunnar Gunnarson Institute a Tou Scene s cieľom vytvoriť nové možnosti pre prepájanie literárneho diania v týchto krajinách a poskytnúť priestor pre sústredenú tvorbu autorkám a autorom zo Slovenska, Nórska a Islandu. Záverečná prehliadka tvorby z literárnych rezidencií s názvom Eponym sa odohrala v Rómerovom dome v Bratislave 22. marca (piatok) od 18:00.

Podujatia sa zúčastnili autori a autorky: Samuel Dani ) Juste Druskine ) Anna Grusková ) Skúli Björn Gunnarsson ) Kristína Janačková ) Jakub Juhász ) Kristína Karabová ) Vanesa Lakatošová ) Eva Lavríková ) Eva Luka ) Jana Micenková ) Kristín Ómarsdóttir ) Renáta Pankiewicz ) Michal Tallo ) Kristín Ómarsdóttir ) Álvaro Seiça.

Podujatie moderovali Dominika Moravčíková ) Laura Kristína Priatková ) Juliana Sokolová

Koncert: Erika Coyle ) Slávo Krekovič ) Štefan Szabó

Foto: Nataša Bošková

Roudtable

Pred verejnou časťou programu sa uskutočnil roundtable absolventov a absolventiek rezidencií, ktorí/é diskutovali spolu so zástupcom a zástupkyňami rezidenčných centier zo Slovenska, Nórska a Islandu. Absolventi/tky zhrnuli svoje skúsenosti a prínosy svojich rezidencií.

Zahájenie prehliadky

Na začiatku prehliadky vystúpili zástupca a zástupkyňa partnerských organizácií projektu – Skúli Björn Gunnarsson z The Institute of Gunnar Gunnarsson, (Egilsstadir, Island) a Juste Druskine z TOU v Stavangeri. Predstavili prezentácie svojich rezidenčných centier. Rezidenčné centrum v Košiciach odprezentovala Juliana Sokolová. S príhovorom vystúpil tiež Jaroslav Mojžiš, riaditeľ odboru grantov EHP a Nórska a Švajčiarskeho príspevku na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Tajomné detské príbehy

Vanesa Lakatošová a Samuel Dani ~ mladá autorka a autor z Knižného klubu Paľikerav, spoločne so štatutárkou organizácie Renátou Pankiewicz, ktorá zastrešuje rozmanité aktivity Klubu. V paneli s názvom Tajomné detské príbehy vystúpila aj autorka Eva Luka so svojou detskou knihou Jemňacinky / Brutálničky. Mladé autorstvo prednieslo krátke prózy s tajomnou atmosférou ~ “V cudzom dome” (Vanesa Lakatošová) a “Dievča, ktoré verí na zázraky” (Samuel Dani). Vanesa Lakatošová a Samuel Dani v rámci projektu 𝑬𝒑𝒊𝒄 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒆𝒔 absolvovali literárno kníhviazačský workshop v Kine Úsmev. O workshope si môžete prečítať tu.

Rezidencie na Islande

Panel absolventiek a absolventa rezidencií na Islande. Vystúpili Anna Grusková, Jakub Juhász, Jana Micenková. Moderovala Laura Kristína Priatková.

Rezidencie v Nórsku

Panel absolventiek a absolventa rezidencií a mobility v Nórsku. Vystúpili Eva Luka, Kristína Janačková, Michal Tallo. Moderovala Juliana Sokolová.

Prekladateľský panel

Panel prekladateliek, ktoré absolvovali rezidencie v Nórsku. Vystúpili Eva Lavríková, Kristína Karabová. Moderovala Dominika Moravčíková.

Kristín Ómarsdóttir a Álvaro Seiça

Večerný panel v programe 𝑬𝒑𝒐𝒏𝒚𝒎 )) prehliadky literárnej tvorby z rezidenčných výmen 𝑬𝒑𝒊𝒄 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒆𝒔 patril besede zástupkyne a zástupcu absolventov/iek rezidencií v Košiciach ~ Kristín Ómarsdóttir z Islandu a Álvaro Seiça z Nórska. Diskusiu viedol slovenský autor a absolvent rezidencie v Nórsku Michal Tallo.

Záverečný koncert

Na záver podujatia vystúpilo trio Erika Coyle, Slávo Krekovič a Štefan Szabó z Bratislavského improvizačného orchestra. Ich hudba sa vzďaľuje od škatuliek štýlovosti a hýbe sa smerom k viac texturálnemu prístupu, pričom sa silne spolieha na vedomé a hlboké počúvanie (seba navzájom a taktiež okolia) a rozšírené techniky hrania na nástroj.

Podujatie podporila LITA – autorská spoločnosť.

Projekt Epic Residencies získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP v sume 150 000 € a bol spolufinancovaný v sume 22 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je budovanie kapacít partnerských organizácií, inkluzívne vzdelávanie, medzikultúrna výmena a budovanie publika. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Prečítajte si viac informácii o projekte vo zverejnenej projektovej zmluve: 1522/2021 | Register projektov (gov.sk)

Ďalšie odkazy