5. októbra 2023

Boli sme súčasťou konferencie rezidenčnej siete Res Artis 2023 v Londýne

V dňoch 6.- 9. septembra sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencie Res Artis 2023, ktorá združuje globálnu umelecko-rezidenčnú komunitu. Tento ročník konferencie sa konal v Londýne. Prostredníctvom prednášok, panelov aj interaktívnych workshopov sme získali cenné perspektívy, námety, postupy a metodologické inšpirácie pre tvorbu otvorených, inkluzívnych a flexibilných rezidenčných programov.

Jeden z panelov konferencie Res Artis 2023

Náš tím na konferencii zastúpili Laura Kristína Priatková a Dominika Moravčíková. Na Res Artis sme neboli jedinou organizáciou z Košíc – zúčastila sa jej aj organizácia K.A.I.R. (Košice Artist in Residence). K.A.I.R. zastúpili Anna Mária Trávničková a Tatiana Takáčová, ktorá je okrem iného tiež autorkou viacerých fotoportrétov našich rezidentiek a rezidentov.

Konferenčný program

S rezidenčným centrom K.A.I.R. na Res Artis 2023

Konferenciu hosťuje charitatívna organizácia Acme, ktorá poskytuje umeleckým komunitám cenovo dostupné ateliéry a pracovno-pobytové priestory. Na organizácii konferencie sa podieľa aj prestížna University College London (UCL). Konferencia s tohtoročnou témou Mind the Gap: Designing residencies for everyone prepojila rezidenčnú komunitu v Londýne pri príležitosti osláv 30. výročia existencie Res Artis a zároveň 50 rokov fungovania Acme po prvýkrát prezenčne od začiatku pandémie Covid-19.

Ročník 2023 priniesol prezentácie osobností ako Zita Holbourne (Artists Union England), Ana María González (Chiloé Museum of Modern Art), či crazinisT artisT (perfocraZe International Artist Residency, Ghana).

V priebehu konania konferencie sme sa zúčastnili workshopov zameraných na udržiavanie diverzity v organizačnom tíme, na zlepšovanie podmienok pre umelcov a umelkyne so špecifickými potrebami a spoluprácu s rezidentmi a rezidentkami prichádzajúcimi z konfliktných oblastí alebo miest, kde sú ohrozované ich práva a sloboda prejavu.

Znalosti a kontakty, ktoré sme na konferencii získali, plánujeme pretaviť okrem iného aj do členstva v medzinárodnej sieti Res Artis, ktoré nám umožní otvoriť naše rezidenčné programy medzinárodným umelcom a umelkyniam a zviditeľní Literárne rezidencie Košice na globálnej mape rezidenčných centier.

Počas posledného dňa konferencie sme navštívili ateliéry ACME na niekoľkých adresách východného Londýna. Umelci a umelkyne nám priblížili svoje praxe, organizáciu tvorby v zdieľaných štúdiách a genius loci svojich ateliérových adries.

Mobilitu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďalšie odkazy